Mã CK:

BII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ (HNX)


     1.20    0   0%
TC 1.20
Open 1.20
CN 1.20
TN 1.20
KL 33,400
EPS -440
PE -2.7
KL 57.7 tr
Vốn 69 tỷ
Beta 1.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.10 743,800 1.20 74,500
1.30 634,500
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.17 47% 0.03 0.00 10%
2017 0.18 15% 0.02 -0.01 -66%
2016 0.35 40% 0.04 0.01 14%
2015 0 0% 0.04 0.01 31%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BII

Danh Mục Tin Tức: