Mã CK:

BII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ (HNX)


     0.80    0.10   0%
TC 0.70
Open 0.80
CN 0.80
TN 0.80
KL 100
EPS -476
PE -1.5
KL 57.7 tr
Vốn 40 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.17 47% 0.03 0.00 8%
2017 0.18 15% 0.02 -0.01 -66%
2016 0.35 40% 0.04 0.01 14%
2015 0 0% 0.04 0.01 31%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BII

Danh Mục Tin Tức: