Mã CK:

BCM - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (UPCOM)


     30.40    -0.60   -1.94%
TC 31
Open 31.20
CN 31.20
TN 30.40
KL 11,100
EPS 98,467
PE 0.3
KL 24.8 tr
Vốn 766 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
30.40 100 30.90 1,100
30.30 1,600 31.00 5,300
30.20 3,600 31.10 2,300
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 4.30 202% 0.57 2.49 437%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCM

Danh Mục Tin Tức: