Mã CK:

BCM - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (UPCOM)


     26.90    0.10   0.37%
TC 26.80
Open 26.80
CN 26.90
TN 26.60
KL 5,600
EPS 2,360
PE 11.4
KL 1,035 tr
Vốn 27,841 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
26.80 500 26.90 1,400
26.70 900 27.00 6,000
26.60 1,000 27.20 1,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,300 1,100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 3,330 0% 623.60 0.35 0%
2019 5,739 0% 1,702 2.77 0%
2018 4.30 201% 0.57 2.45 430%Gía trung bình: 26.76

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCM

Danh Mục Tin Tức: