Mã CK:

BCM - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (UPCOM)


     24.40    0   0%
TC 24.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 108,492
PE 0.2
KL 24.8 tr
Vốn 605 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 4.30 202% 0.57 2.49 437%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCM

Danh Mục Tin Tức: