Mã CK:

BCE - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (HOSE)


     6.94    0   0%
TC 6.94
Open 6.92
CN 6.94
TN 6.86
KL 8,310
EPS 1,322
PE 5.2
KL 30 tr
Vốn 208 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.86 460 6.94 6,580
6.85 5,170 6.96 8,820
6.82 4,040 6.97 6,590
Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.45 78% 0.04 0.02 49%
2018 0.52 65% 0.04 0.04 91%
2017 0.51 114% 0.03 0.03 112%
2016 0.51 169% 0.03 0.02 61%
2015 0 0% 0.03 0.03 98%
2014 0.80 77% 0.05 0.02 44%
2013 0.72 106% 0.05 0.05 87%
2012 0.86 84% 0.07 0.05 78%
2011 1 61% 0.07 0.06 78%
2010 0.47 134% 0.04 0.04 123%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCE

Danh Mục Tin Tức: