Mã CK:

BCE - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (HOSE)


     7.97    0   0%
TC 7.97
Open 8
CN 8.05
TN 7.97
KL 36,550
EPS 1,219
PE 6.5
KL 30 tr
Vốn 239 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.97 7,370 7.98 5,080
7.96 5,150 7.99 11,350
7.95 3,150 8.00 11,990
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 347.96 0% 34.50 0.00 0%
2019 0.45 140% 0.04 0.04 102%
2018 0.52 65% 0.04 0.04 91%
2017 0.51 114% 0.03 0.03 112%
2016 0.51 169% 0.03 0.02 61%
2015 0 0% 0.03 0.03 98%
2014 0.80 77% 0.05 0.02 44%
2013 0.72 106% 0.05 0.05 87%
2012 0.86 84% 0.07 0.05 78%
2011 1 61% 0.07 0.06 78%
2010 0.47 134% 0.04 0.04 123%Gía trung bình: 7.98

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCE

Danh Mục Tin Tức: