Mã CK:

BCE - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (HOSE)


     6.78    -0.02   -0.29%
TC 6.80
Open 6.78
CN 6.78
TN 6.78
KL 2,340
EPS 1,010
PE 6.7
KL 30 tr
Vốn 204 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán BCE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.78 60 6.79 1,000
6.75 1,010 6.80 1,990
6.74 100 6.84 2,000
Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.45 38% 0.04 0.01 14%
2018 0.52 65% 0.04 0.04 91%
2017 0.51 114% 0.03 0.03 112%
2016 0.51 169% 0.03 0.02 61%
2015 0 0% 0.03 0.03 98%
2014 0.80 77% 0.05 0.02 44%
2013 0.72 106% 0.05 0.05 87%
2012 0.86 84% 0.07 0.05 78%
2011 1 61% 0.07 0.06 78%
2010 0.47 134% 0.04 0.04 123%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCE

Danh Mục Tin Tức: