Mã CK:

ASP - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (HOSE)


     8.01    0.06   0.76%
TC 7.95
Open 8
CN 8.09
TN 7.95
KL 32,400
EPS 1,873
PE 4.2
KL 37.3 tr
Vốn 297 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ASP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.01 1,230 8.05 5,000
8.00 1,080 8.10 610
7.97 10 8.15 3,090
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0 0% 0.08 0.03 40%
2018 2.50 111% 0.08 0.05 66%
2017 0 0% 0 0.04 0%
2016 1.41 98% 0.04 0.01 31%
2015 2 69% 0.03 -0.01 -24%
2014 2.12 88% 0.01 0.01 48%
2013 2.20 92% 0.03 0.01 46%
2011 0 0% 0.03 -0.01 -34%
2010 2.25 94% 0.05 0.01 13%
2009 1.38 115% 0.06 0.05 91%
2008 0 0% 0 0.02 0%
2007 0 0% 0 0.02 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ASP

Danh Mục Tin Tức: