Mã CK:

ASP - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (HOSE)


     6    -0.01   -0.17%
TC 6.01
Open 6.01
CN 6.01
TN 6
KL 7,200
EPS 2,023
PE 3
KL 37.3 tr
Vốn 224 tỷ
Beta -0.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ASP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.95 10 6.00 1,800
5.90 10 6.19 1,000
5.80 100 6.20 6,120
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0 0% 0.08 0.04 50%
2018 2.50 111% 0.08 0.05 66%
2017 0 0% 0 0.04 0%
2016 1.41 98% 0.04 0.01 31%
2015 2 69% 0.03 -0.01 -24%
2014 2.12 88% 0.01 0.01 48%
2013 2.20 92% 0.03 0.01 46%
2011 0 0% 0.03 -0.01 -34%
2010 2.25 94% 0.05 0.01 13%
2009 1.38 115% 0.06 0.05 91%
2008 0 0% 0 0.02 0%
2007 0 0% 0 0.02 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ASP

Danh Mục Tin Tức: