Mã CK:

ART - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (HNX)


     1.70    0   0%
TC 1.70
Open 1.70
CN 1.80
TN 1.70
KL 226,600
EPS 492
PE 3.5
KL 96.9 tr
Vốn 165 tỷ
Beta 2.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ART:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.70 232,000 1.80 0
1.60 556,800
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.02 964% 0.00 0.09 7,333%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ART

Danh Mục Tin Tức: