Mã CK:

ART - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (HNX)


     2.60    0   0%
TC 2.60
Open 2.60
CN 2.70
TN 2.50
KL 422,400
EPS 584
PE 4.5
KL 96.9 tr
Vốn 252 tỷ
Beta 2.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ART:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.50 524,200 2.60 130,100
2.40 288,400 2.70 1,064,200
2.80 675,700
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0.02 964% 0.00 0.09 7,333%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ART

Danh Mục Tin Tức: