Mã CK:

AMD - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD (HOSE)


     2.65    0.16   6.43%
TC 2.49
Open 2.66
CN 2.66
TN 2.50
KL 9,588,640
EPS 231
PE 11.5
KL 163.5 tr
Vốn 433 tỷ
Beta 0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán AMD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.59 48,900 2.65 68,070
2.58 2,300 2.66 1,022,310
2.57 2,000
Nhóm ngành Khoáng Sản 42 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 3.20 81% 0.07 0.05 70%
2017 1.50 139% 0.07 0.04 61%
2016 1.25 116% 0.07 0.04 63%
2015 1 103% 0.03 0.03 76%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AMD

Danh Mục Tin Tức: