Mã CK:

AAV - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC (HNX)


     5.10    0   0%
TC 5.10
Open 5.10
CN 5.20
TN 4.90
KL 77,900
EPS 971
PE 5.3
KL 31.9 tr
Vốn 163 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán AAV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
4.90 3,000 5.10 8,000
4.80 4,000 5.20 5,100
4.70 4,500 5.30 1,600
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 634.65 0% 37.14 0.03 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AAV

Danh Mục Tin Tức: