Mã CK:

000001.SS - CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX ()


     2,976.53    -84.22   -2.75%
TC 3,060.75
Open 3,037.95
CN 3,045.04
TN 2,955.35
KL 1,506,519,624
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán 000001.SS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán 000001.SS

Danh Mục Tin Tức: