Mã CK:

000001.SS - CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX ()


     3,068.38    16.24   0.53%
TC 3,052.14
Open 3,038.49
CN 3,068.64
TN 3,006.27
KL 1,582,651,316
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán 000001.SS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán 000001.SS

Danh Mục Tin Tức: