Mã CK:

000001.SS - CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX ()


     3,075.50    1.42   0.05%
TC 3,074.08
Open 3,081.46
CN 3,091.95
TN 3,067.25
KL 1,850,560,716
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán 000001.SS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán 000001.SS

Danh Mục Tin Tức: