Mã CK:

000001.SS - CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX ()


     2,912.01    12.54   0.43%
TC 2,899.47
Open 2,902.28
CN 2,912.01
TN 2,894.75
KL 527,985,912
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán 000001.SS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán 000001.SS

Danh Mục Tin Tức: