Mã CK:

^TWII - TAIWAN WEIGHTED (TAIWAN) ()


     11,609.64    14.99   0.13%
TC 11,594.65
Open 11,639.80
CN 11,657.65
TN 11,577.83
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^TWII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^TWII

Danh Mục Tin Tức: