Mã CK:

^TWII - TAIWAN WEIGHTED (TAIWAN) ()


     12,090.29    23.36   0.19%
TC 12,066.93
Open 12,080.72
CN 12,117.55
TN 12,055.91
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^TWII:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^TWII

Danh Mục Tin Tức: