Mã CK:

^TA100 - TEL-AV TASE-100 IND (ISRAEL: TEL AVIV) ()


     1,292.38    -4.20   -0.32%
TC 1,296.58
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^TA100:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^TA100

Danh Mục Tin Tức: