Mã CK:

^STI - STI (SINGAPORE) ()


     3,252.51    5.34   0.16%
TC 3,247.17
Open 3,242.60
CN 3,253.47
TN 3,240.17
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^STI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^STI

Danh Mục Tin Tức: