Mã CK:

^STI - STI (SINGAPORE) ()


     2,389.29    -63.74   -2.60%
TC 2,453.03
Open 2,451.47
CN 2,454.79
TN 2,380.84
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^STI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^STI

Danh Mục Tin Tức: