Mã CK:

^OSEAX - OSE ALL SHARE (OSLO) ()


     1,053.51    10.56   1.01%
TC 1,042.95
Open 1,042.97
CN 1,054.86
TN 1,042.96
KL 4,103,606,333
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OSEAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OSEAX

Danh Mục Tin Tức: