Mã CK:

^OSEAX - OSE ALL SHARE (OSLO) ()


     788.11    -0.60   -0.08%
TC 788.71
Open 788.71
CN 796.52
TN 780.10
KL 2,489,044,880
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OSEAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OSEAX

Danh Mục Tin Tức: