Mã CK:

^OSEAX - OSE ALL SHARE (OSLO) ()


     1,023.08    -21.29   -2.04%
TC 1,044.37
Open 1,044.35
CN 1,044.35
TN 1,017.48
KL 914,614,510
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OSEAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OSEAX

Danh Mục Tin Tức: