Mã CK:

^OSEAX - OSE ALL SHARE (OSLO) ()


     1,029.01    1.59   0.16%
TC 1,027.42
Open 1,027.42
CN 1,034.57
TN 1,027.42
KL 2,943,590,332
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OSEAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OSEAX

Danh Mục Tin Tức: