Mã CK:

^OSEAX - OSE ALL SHARE (OSLO) ()


     1,001.87    10.38   1.05%
TC 991.49
Open 991.51
CN 1,002.53
TN 990.42
KL 3,771,052,564
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OSEAX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OSEAX

Danh Mục Tin Tức: