Mã CK:

^OMXSPI - STOCKHOLM GENERAL (STOCKHOLM) ()


     663.79    6.85   1.04%
TC 656.94
Open 658.12
CN 663.79
TN 658.12
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^OMXSPI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^OMXSPI

Danh Mục Tin Tức: