Mã CK:

^NZ50 - NZSE 50 (NEW ZEALAND) ()


     11,800.21    62.35   0.53%
TC 11,737.86
Open 11,737.86
CN 11,802.81
TN 11,737.86
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^NZ50:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^NZ50

Danh Mục Tin Tức: