Mã CK:

^N225 - NIKKEI 225 (OSAKA) ()


     23,379.40    163.69   0.71%
TC 23,215.71
Open 23,309.32
CN 23,392.61
TN 23,214.28
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^N225:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^N225

Danh Mục Tin Tức: