Mã CK:

^KS11 - KOSPI COMPOSITE INDEX (KOREA) ()


     2,185.28    8.56   0.39%
TC 2,176.72
Open 2,188.18
CN 2,195.45
TN 2,172.33
KL 692,300
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^KS11:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^KS11

Danh Mục Tin Tức: