Mã CK:

^KLSE - KLSE COMPOSITE (KULALUMPUAR) ()


     1,551.72    -21.09   -1.34%
TC 1,572.81
Open 1,558.57
CN 1,558.59
TN 1,545.63
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^KLSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^KLSE

Danh Mục Tin Tức: