Mã CK:

^JKSE - JAKARTA COMPOSITE (JAKARTA) ()


     6,291.66    5.61   0.09%
TC 6,286.05
Open 6,293.78
CN 6,301.48
TN 6,266.93
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^JKSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^JKSE

Danh Mục Tin Tức: