Mã CK:

^JKSE - JAKARTA COMPOSITE (JAKARTA) ()


     6,152.12    39.24   0.64%
TC 6,112.88
Open 6,132.04
CN 6,157.93
TN 6,131.59
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^JKSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^JKSE

Danh Mục Tin Tức: