Mã CK:

^IXIC - NASDAQ COMPOSITE (NASDAQ) ()


     9,275.16    5.48   0.06%
TC 9,269.68
Open 9,318.26
CN 9,329.11
TN 9,249.04
KL 2,034,462,307
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^IXIC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^IXIC

Danh Mục Tin Tức: