Mã CK:

^HSI - HANG SENG (HONGKONG) ()


     28,210.93    225.60   0.81%
TC 27,985.33
Open 28,116.50
CN 28,256.29
TN 27,937.68
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^HSI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^HSI

Danh Mục Tin Tức: