Mã CK:

^HSI - HANG SENG (HONGKONG) ()


     29,056.42    173.38   0.60%
TC 28,883.04
Open 28,988.16
CN 29,101.15
TN 28,813.13
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^HSI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^HSI

Danh Mục Tin Tức: