Mã CK:

^GDAXI - DAX (GERMANY) ()


     13,204.77    -371.91   -2.74%
TC 13,576.68
Open 13,374.99
CN 13,399.42
TN 13,195.28
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^GDAXI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^GDAXI

Danh Mục Tin Tức: