Mã CK:

^GDAXI - DAX (GERMANY) ()


     13,355.66    150.89   1.14%
TC 13,204.77
Open 13,316.42
CN 13,363.10
TN 13,303.95
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^GDAXI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^GDAXI

Danh Mục Tin Tức: