Mã CK:

^GDAXI - DAX (GERMANY) ()


     13,166.58    111.78   0.86%
TC 13,054.80
Open 13,087.51
CN 13,171.09
TN 13,055.98
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^GDAXI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^GDAXI

Danh Mục Tin Tức: