Mã CK:

^GDAXI - DAX (GERMANY) ()


     13,526.13    96.70   0.72%
TC 13,429.43
Open 13,513.48
CN 13,557.78
TN 13,497.30
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^GDAXI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^GDAXI

Danh Mục Tin Tức: