Mã CK:

^FTSE - FTSE 100 (LONDON) ()


     7,412.05    -173.93   -2.29%
TC 7,585.98
Open 7,585.98
CN 7,585.98
TN 7,392.83
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FTSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FTSE

Danh Mục Tin Tức: