Mã CK:

^FTSE - FTSE 100 (LONDON) ()


     5,415.50    -64.72   -1.18%
TC 5,480.22
Open 5,480.22
CN 5,486.29
TN 5,396.66
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FTSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FTSE

Danh Mục Tin Tức: