Mã CK:

^FTSE - FTSE 100 (LONDON) ()


     7,674.56    64.75   0.85%
TC 7,609.81
Open 7,609.81
CN 7,689.67
TN 7,609.81
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FTSE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FTSE

Danh Mục Tin Tức: