Mã CK:

^FCHI - CAC 40 (PARIS) ()


     5,863.02    -161.23   -2.68%
TC 6,024.25
Open 5,924.06
CN 5,942.83
TN 5,851
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FCHI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FCHI

Danh Mục Tin Tức: