Mã CK:

^FCHI - CAC 40 (PARIS) ()


     6,045.99    -32.54   -0.54%
TC 6,078.53
Open 6,034.24
CN 6,045.99
TN 5,994.17
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FCHI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FCHI

Danh Mục Tin Tức: