Mã CK:

^FCHI - CAC 40 (PARIS) ()


     5,871.91    70.37   1.21%
TC 5,801.54
Open 5,815.75
CN 5,869.19
TN 5,811.29
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FCHI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FCHI

Danh Mục Tin Tức: