Mã CK:

^FCHI - CAC 40 (PARIS) ()


     4,154.58    -66.37   -1.57%
TC 4,220.95
Open 4,204.81
CN 4,214.59
TN 4,142.28
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^FCHI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^FCHI

Danh Mục Tin Tức: