Mã CK:

^DJI - DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJI) ()


     29,348.10    50.50   0.17%
TC 29,297.60
Open 29,313.31
CN 29,373.62
TN 29,289.91
KL 336,871,210
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^DJI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^DJI

Danh Mục Tin Tức: