Mã CK:

^DJI - DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJI) ()


     28,015.06    337.26   1.22%
TC 27,677.80
Open 27,839.70
CN 28,035.85
TN 27,839.68
KL 224,829,594
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^DJI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^DJI

Danh Mục Tin Tức: