Mã CK:

^CCSI - EGYPT CMA GENL INDX (EGYPT) ()


     534    7.27   1.38%
TC 526.73
Open 526.73
CN 534
TN 526.73
KL 55,724,400
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^CCSI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^CCSI

Danh Mục Tin Tức: