Mã CK:

^BSESN - BSE 30 (BOMBAY) ()


     41,198.66    231.80   0.57%
TC 40,966.86
Open 41,131.57
CN 41,334.86
TN 41,108.19
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^BSESN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^BSESN

Danh Mục Tin Tức: