Mã CK:

^BSESN - BSE 30 (BOMBAY) ()


     41,224.08    -99.73   -0.24%
TC 41,323.81
Open 41,467.13
CN 41,532.29
TN 41,198.05
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^BSESN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^BSESN

Danh Mục Tin Tức: