Mã CK:

^BFX - BEL-20 (BRUSSELS) ()


     4,018.85    6.18   0.15%
TC 4,012.67
Open 3,996.87
CN 4,018.85
TN 3,984.90
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^BFX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^BFX

Danh Mục Tin Tức: