Mã CK:

^BFX - BEL-20 (BRUSSELS) ()


     3,929.05    41.91   1.08%
TC 3,887.14
Open 3,906.68
CN 3,937.69
TN 3,899.81
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^BFX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^BFX

Danh Mục Tin Tức: