Mã CK:

^BFX - BEL-20 (BRUSSELS) ()


     4,007.20    19.43   0.49%
TC 3,987.77
Open 3,997.19
CN 4,014.81
TN 3,992.85
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^BFX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^BFX

Danh Mục Tin Tức: