Mã CK:

^ATX - ATX (VIENNA) ()


     3,098.44    -47.01   -1.50%
TC 3,145.45
Open 3,146.11
CN 3,146.61
TN 3,089.33
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^ATX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^ATX

Danh Mục Tin Tức: