Mã CK:

^ATX - ATX (VIENNA) ()


     3,172.52    -2.34   -0.07%
TC 3,174.86
Open 3,174.89
CN 3,194.77
TN 3,167.97
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^ATX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^ATX

Danh Mục Tin Tức: