Mã CK:

^ATX - ATX (VIENNA) ()


     3,144.50    30.78   0.99%
TC 3,113.72
Open 3,113.83
CN 3,150.90
TN 3,109.49
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^ATX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^ATX

Danh Mục Tin Tức: