Mã CK:

^AORD - ALL ORDINARIES (AUSTRALIAN) ()


     7,135.90    37.50   0.53%
TC 7,098.40
Open 7,098.40
CN 7,150.90
TN 7,098.40
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^AORD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^AORD

Danh Mục Tin Tức: