Mã CK:

^AEX - AEX GENERAL (AMSTERDAM) ()


     611.89    -2.34   -0.38%
TC 614.23
Open 610.45
CN 611.89
TN 607.32
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^AEX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^AEX

Danh Mục Tin Tức: