Mã CK:

^AEX - AEX GENERAL (AMSTERDAM) ()


     602.30    10.87   1.84%
TC 591.43
Open 594.04
CN 603.03
TN 593.75
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 0 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán ^AEX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^AEX

Danh Mục Tin Tức: