Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2022-08-19   2022-08-18   2022-08-17   2022-08-16   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2022-08-19

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
KHL 1.9 0.2 461,600 4,270 108.1
MPT 1.7 -0.2 588,802 6,390 92.1
GTT 1.1 -0.1 2,092,580 35,720 58.6
SGO 1.1 -0.1 594,600 12,850 46.3
PVX 4.9 0.3 8,557,827 223,298 38.3
DCS 1.7 -0.2 5,169,954 135,771 38.1
AVF 1.1 -0.1 2,228,918 63,115 35.3
HLA 1.1 -0.1 510,324 15,030 34.0
DIC 2.6 -0.4 586,940 19,606 29.9
NHP 1.6 -0.2 368,700 17,221 21.4
TOP 2.4 0.3 313,600 14,770 21.2
KPF 15.2 0.9 690,400 34,220 20.2
HKB 1.5 -0.1 512,000 30,820 16.6
DPS 1.2 -0.1 1,536,977 113,224 13.6
HVG 3.3 0.1 2,355,757 187,330 12.6
SPP 1.2 -0.1 225,600 20,851 10.8
PVV 5.0 -0.2 439,301 42,900 10.2
CLG 1.5 -0.2 296,813 29,485 10.1
DGT 17.0 1.1 924,400 95,150 9.7
NTB 1.1 -0.1 307,900 36,670 8.4
KSH 1.6 0 3,344,551 412,748 8.1
V15 1.2 0 213,050 26,980 7.9
PPI 1.4 -0.2 950,104 120,760 7.9
PVA 1.7 0.1 332,300 49,180 6.8
KHB 2.0 -0.3 540,146 81,801 6.6
OCH 7.6 -0.3 329,600 54,220 6.1

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN