Mã CK:

GMX - CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - CỔ ĐÔNG CHÍNH


Sở Hữu Nhà Nước 0%
Sở Hữu Nước Ngoài 18%
Sở Hữu Khác 81%
Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Ngày Cập Nhật
Dư Thị Thanh Hương 410,801
7.73%
10/03 2017
Lưu Ngọc Thanh 200,000
3.76%
31/12 2016
Nguyễn Văn Sơn 131,722
2.48%
31/12 2016
Dư Quốc Trung 129,800
2.44%
31/12 2016
Nguyễn Thế Đô 121,200
2.28%
31/12 2016
Lưu Thanh Minh (Con của ông Lưu Ngọc Thanh) 100,000
1.88%
15/06 2018
Dư Quốc Tuấn (Em của ông Dư Quốc Trung) 57,740
1.09%
31/12 2016
Ngô Thành Cương 52,609
0.99%
31/12 2016
Phạm Thị Hương Duyên 32,911
0.62%
31/12 2016
Hoàng Văn Thái 10,353
0.19%
31/12 2016
Phạm Trần Lực 10,000
0.19%
31/12 2016
Hoàng Đình Hùng 4,638
0.09%
31/12 2016


Danh Mục Tin Tức: